m

Hvem er jeg?

Takstmann Erik Møller er en uavhengig takstmann. Erik Møller har mer enn 40 års erfaring i byggebransjen, og mer en 20 år som takstmann. Han stiller høye krav til sitt yrke, og følger alle standarder etter boka. Kvalitet og sikkerhet er hans motto.

m

Spesialfelt:

Rådgivende konsulent innen eierskifte, byggetvist, byggesak, byggekonflikt, fukt og muggsopp, kurs, undervisning og opplæring.

Takst & Bolighjelp AS

Et Autorisert foretak:

NBR godkjent for bruk og forståelse av NS 3420.

Sertifisert i fra (NTF) Norges Takseringsforbund.

NITOs takst- skjematur og konsept.

Nye plan- og bygningsloven.

Godkjent for Kurs og opplæring innen bygg / anlegg.

Våre tjenester

Vi tilbyr

Kontraktsinngåelser

Kurs, Undervisning og Opplæring

Besiktelser ved kjøp / salg av eiendom

Vaktmestertjenester

Taksering

Prosjektledeledelse

Taksering av eiendom

Taksering av innbo og løsøre

Skadetakst

Skade

Skade / Skjønn

Tilstandsrapporter

Kontroll

Byggledelse

Byggekontroll

3dje Parts uavhengig kontroll

- Sluttkontroll - Bad - Våtrom

Teknisk sakkyndig vitne i rettssaker

Termofotografering

Kamerainspeksjon

Rørinspeksjon

Kontroll av innemiljø

Vi ønsker å levere tjenester av høy kvalitet. En takstmann skal levere rapporter basert på grundige undersøkelser, og dette skal gi grunnlaget til nøyaktige rapporter av høy kvalitet.
Takstmann Erik Møller foretar fuktmålinger- m/kontroll og prøvetaking av mugg-sopp-råte og ekte hussopp skader. Vi er tilgjengelige og bistår både før og etter overtakelse av hus-hyte eller annen eiendom.
Luft

Fukt

Mugg

Sopp

Bakterier

Radon

Termofotografering

Om oss

Takst & Bolighjelp AS

Takstmann Erik Møller er en uavhengig autorisert takstmann. Erik Møller har mer enn 40år i byggebransjen og mer enn 20år som takstmann. Han stiller høye krav til sitt yrke, og følger standarder etter boka. Kvalitet og sikkerhet er hans motto.

Spesialfelt:

Rådgivende konsulent innen eierskifte, byggetvist, byggesak, byggekonflikt, fukt og muggsopp, kurs, undervisning og opplæring.

Referanser fra mittanbud.no

Send oss en melding!

Jeg bistår ved kjøp og salg av eiendom, ved feil og mangler. For mer informasjon ta kontakt med meg her.