Spesialfelt:

Rådgivende konsulent innen eierskifte, byggetvist, byggesak, byggekonflikt, fukt og muggsopp, kurs, undervisning og opplæring.

Hvem er jeg?

Takstmann Erik Møller er en uavhengig takstmann. Erik Møller har mer enn 40 års erfaring i byggebransjen, og mer en 20 år som takstmann. Han stiller høye krav til sitt yrke, og følger alle standarder etter boka. Kvalitet og sikkerhet er hans motto.

Autorisert foretak har gjennomgått:

 • NBR godkjent for bruk og forståelse av NS 3420.
 • Sertifisert i fra (NTF) Norges Takseringsforbund.
 • NITOs takst- skjematur og konsept.
 • Nye plan- og bygningsloven.
 • Godkjent for Kurs og opplæring innen bygg / anlegg.

Vi tilbyr

Kontraktsinngåelser

Kurs, Undervisning og Opplæring

Besiktelser ved kjøp / salg av eiendom

Vaktmestertjenester

Taksering

Taksering av eiendom

Forhånds takst

Taksering av innbo og løsøre

Skadetakst

Skade

Skade / Skjønn

Tilstandsrapporter

Kontroll

Byggledelse

Byggekontroll

3dje Parts uavhengig kontroll

- Sluttkontroll - Bad - Våtrom

Teknisk sakkyndig vitne i rettssaker

Termofotografering

Kamerainspeksjon

Rørinspeksjon

Kontroll av innemiljø:

 • Luft
 • Fukt
 • Mugg
 • Sopp
 • Bakterier
 • Radon
 • Termofotografering

Bolighjelp

Takstmann Erik Møller er en uavhengig autorisert takstmann. Erik Møller har mer enn 40år i byggebransjen og mer enn 20år som takstmann. Han stiller høye krav til sitt yrke, og følger standarder etter boka. Kvalitet og sikkerhet er hans motto.

Spesialfelt:

Rådgivende konsulent innen eierskifte, byggetvist, byggesak, byggekonflikt, fukt og muggsopp, kurs, undervisning og opplæring.

Jeg bistår ved kjøp og salg av eiendom, ved feil og mangler. For mer informasjon ta kontakt med meg her.

Kontakt oss

+ 47 40 46 19 39

 takstmann@bolighjelp.no

Åskanten 20, 1570 Dilling