Taks og Bolighjelp AS logo i svart

Skade

Skade

Når det oppstår skade på bolig, er det viktig å sikre godt grunnlag for erstatning.

Når bolig blir skadet er det store verdier som står på spill og mye følelser i en situasjon som ofte kan oppleves dramatisk. Det er viktig å ha en takstmannens som en uavhengig tredjepart, slik at skadelidende får riktig oppgjør og reparasjon.

Tilstandsrapporter

Når uhell først er ute er det viktig å få en god tilstandsrapport for eventuell erstatning eller oppgjør.

Vi har ekspertisen du trenger for å få en godt dokumentert tilstandsrapport av din bolig. Rapporten vil inneholde avvik og detaljerte observasjoner av skade.

Skadeskjønn

Skadeskjønn benyttes ved større og omfattende bygningsskader, feks. etter en større vannskade eller brann. Oppgjørsformen står beskrevet i dine forsikringsvilkår.

Forsikringstaker og forsikringsselskapet velger hver sin objektive bygningskyndige/takstmann som har god kunnskap om bygningsskader og verdisetting av bygninger. De bør også ha kunnskap om forsikringsvilkårene. Skjønnsmennene lager et skjønnsdokument med beskrivelse av skaden, samt verdiberegninger.

Dine rettigheter innen skadeskjønn

Ved skade er det to oppgjørsformer, hvor skjønn er den ene. Både forsikringsselskap og skadelidte kan forlange skadeoppgjør ved bruk av skjønn. Erfaringsmessig endrer boligbehovet seg etter en brann der forsikringstaker kan ønske å gjøre endringer. Det mest hensiktsmessige er da å fastsette skaden ved skjønn. Forsikringstaker får da et kronebeløp til rådighet som må brukes på skadestedet til samme formål.

Hovedregelen er at hver part dekker kostnadene til skjønnsmannen de oppnevner. Når det gjelder næring så er det vanlig at partene dekker hver sin skjønnsmann

Kontakt oss

Vi har mer enn 40 år i bransjen og er spesialister på rådgivende konsultering. Vi hjelper deg gjerne med sin sak.