Taks og Bolighjelp AS logo i svart

Kontroll

Byggekontroll

Erstatning fra reklamasjon saker og feil i nybygg utgjør store summer hvert eneste år. Vi utfører derfor uavhengig byggekontroll av arbeidet, for å forsikre kvalitet og minimere antall feil og mangler. 

Byggledelse

Alle byggeprosjekter trenger god prosjektledelse. Prosjekt leder er ansvarlig for å ha kontroll på utgifter, tilfredsstille forventninger og sørge for å god fremdrift at prosjektet.

En prosjekt leder fungerer som et mellomledd for alle involverte parter i prosjektet.

Tredjepartskontroll

Vi tar sluttkontroll på våtrom og bad.

Takstmann kontrollerer at det utførte arbeidet er i henhold til kravene i Plan- og bygningsloven. Når kontrollen er utført kan byggeprosjektet erklæres for ferdig. 

Rørinspeksjon

Om det er mistanke om skade eller feil på rør er det viktig å kartlegge problemet før det blir større. Vi stiller med utstyr til full rør inspeksjon for din trygghet.

Kamerainspeksjon

Ved mistanke om skade og omfanget på skaden utføres en kamera inspeksjon. 

Det bores små hull i veggen der skaden mistenkes å være. Et lite kamera blir innført i veggen, utstyrt med lys for å ta bilder. Dette er for å dokumentere skader som konstruksjonsfeil, fukt, mug og annet som kan befinne seg inne i veggen.

Teknisk sakkyndig vitne

Vi kan stille som sakkyndig vitne. Den sakkyndige skal bidra med opplysninger og svare på faglige spørsmål. 

Kontakt oss

Vi har mer enn 40 år i bransjen og er spesialister på rådgivende konsultering. Vi hjelper deg gjerne med sin sak.