Taks og Bolighjelp AS logo i svart

Pris liste

Våre Priser

Produkt navnPris på produkt/ tjeneste
Pris per timekr 1 790,00
Overtakelsesforrettining inntil 4tkr 7 500,00
1 års Befaring inntil 3tkr 6 500,00
Fuktmåling Tre stk.kr 1 990,00
Fuktmåling Vegg/Gulv Mur-Betong stk.kr 2 500,00
Inspeksjon av konstruksjonkr 2 500,00
Forenklet Rapport Minstepris feil/mangler u/estimatkr 8 500,00
Brannskjønn/Skjønnsmann pr.tkr 1 790,00
Forenklet Fuktskaderapport eneboligkr 9 500,00
Lasermåling måling pr. rom/stk.kr 950,00
Måle Vinkel-Retningsavvik- Loddavvik etter NS 3420 stk.kr 800,00
Måle avvik svanker,bulinger m/ Metric System pr.romkr 1 990,00
Termografering inntil 100 m2 .stkkr 5 500,00
Støymåling stk.pr. romkr 5 500,00
Skaderapport starter på krkr 17 500,00
Reisetid pr.t.kr 1 790,00
Transportutg. Pr. km.kr 9,50
Materiell pr. befaring og eller etter avtalekr 600,00
Sakkyndig i Tvistesaker, forberedelser o.a. pr.t.kr 1 990,00
Sakkyndig vurdering av objektkr 2 500,00
NBI-Byggdetaljer o.a. pr. stkkr 400,00
Gjennomgang av dokumenter m.m. pr.t.kr 1 790,00
Parkering, Bom, Ferge egne priserStandard Satser

Alle priser eks. mva.
Produkter med fastsatt antall timer, vil bli fakturert med standard time sats pr. påbegynt time etter faste timer.

Reisetid:
Reise over 10 km beregnes det km- godtgjørelse fra Kontor til Destinasjon med tillegg av Reisetid pr. påbegynt time 

Vi / Jeg forbeholder Oss / Meg retten til å variere pris pga. tidsforbruk, kompleksitet, skadeomfang m.m.